ДОБРОДОШЛИ

Центар за социјални рад Горњи Милановац је основан одлуком Скупштине Општине Горњи Милановац, а са радом је почео 1972. године.
Innovative ideas
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

је организована друштвена делатност, од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву како појединца тако и породица, као и спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОДЛУЧУЈЕ

о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Горњи Милановац, као и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија и општина Горњи Милановац и врши друге послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.

ЛОКАЛНА ПРАВА И УСЛУГЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Права у социјалној заштити представљају различите облике материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној интеграцији појединца и породице. Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Основни подаци о државном органу Центру за социјални рад општине Горњи Милановац:
Матични број-07193416,
ПИБ 101487834,
шифра делатности 8899-остала социјална заштита без смештаја

поделите!

пратите нас!

УПИТНИК

Пишите нам

Уколико имате додатних захтева можете попунити упитник испод и неко од наших радника ће Вам се ускоро јавити

Контакт телефон: +381 32 720 405
Е мејл: kontakt@csrgmilanovac.org.rs